Publikacje

Sytuacja pielęgniarek i położnych Województwa Lubelskiego w obliczu reformy ochrony zdrowia
Lidia Twardowska
Wystąpienie - plik PDF

Marzena Siek
Wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu Lubelskiego OZZPiP
Wystąpienie - plik PDF

PostHeaderIcon OZZPiP Zarząd Regionu Lubelskiego

PostHeaderIcon Przechodzę na emeryturę pielęgniarka, położna

Przechodzę na emeryturę: pielęgniarka, położna - plik PDF

 

PostHeaderIcon Dzień Pielęgniarki i Położnej

Życzenia z okazji Dnia Pielęgniarki i Położnej

 

PostHeaderIcon Stanowisko ws POZ

STANOWISKO

Regionu Lubelskiego

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

w sprawie założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

(projekt, wersja z 22 września 2016 r.)

PLIK PDF

 

PostHeaderIcon Program naprawczy czy likwidacyjny?

Kukły, taczki oraz transparenty przywitały radnych na XIX Sesji Rady Powiatu Puławskiego. Protest zgromadził mieszkańców i pracowników szpitala, którzy stanęli w obronie 140 miejsc pracy oraz zakładu patomorfologii.

Ciężka sytuacja finansowa puławskiego szpitala, którego bieżące zobowiązania sięgają 28 mln złotych skłoniła radnych oraz dyrekcję do podjęcia radykalnych kroków w celu ratowania placówki. Wprowadzony program naprawczy, ma zwiększyć konkurencyjność oraz poprawić złą sytuację ekonomiczną szpitala. Jednym z etapów planowanej naprawy jest redukcja zatrudnienia oraz likwidacja zakładu patomorfologii.

Pikieta zorganizowana przed budynkiem Starostwa Powiatowego przez Związek Zawodowy „Solidarność” działający przy puławskim szpitalu zgromadziła ponad sto osób zaniepokojonych planowanymi działaniami. Związkowcy domagali się zablokowania programu naprawczego, oraz wycofania zapowiedzi grupowych zwolnień i likwidacji zakładu patomorfologii.

Oburza nas fakt, że tak bezkrytycznie przyjęliście program naprawczy przygotowany przez dyrektora Piotra Rybaka, którego głównym punktem, jak się okazuje, są zwolnienia grupowe pracowników szpitala.

Związkowcy jednak nie doczekali się dyskusji na temat kondycji szpitala, radni postanowili zwołać w tej sprawie sesję nadzwyczajną. Niezadowolonym z decyzji, zaistniałą sytuację próbował tłumaczyć Wicestarosta Michał Godliński przypominając kondycję w jakiej znajduje się obecnie szpital.

Ciągle zapominamy ze zobowiązania bieżące to 28 mln zł. Jesteśmy dawno za krawędzią przepaści! A to, że się uratowaliśmy w ostatniej chwili było dzięki temu, że Rada Powiatu uchwaliła możliwość uzyskania cesji. Inaczej nie mieli byśmy możliwości wypłacenia pracownikom pensji. Nie było innego wyjścia! Żaden bank nie chciał udzielić pożyczki. To jest trudna prawda ale tak to wygląda.

Czy planowane zmiany to program naprawczy czy likwidacyjny przekonamy się w najbliższej przyszłości. Zapowiedzi dyrektora szpitala Piotra Rybaka o zwolnieniach pracowników i likwidacji nierentownego zakładu patomorfologii mogą być początkiem zmian, które pomogą wyjść z kryzysu w jakim znalazł się szpital bądź, gwoździem do trumny całej placówki.

GALERIA ZDJĘĆ

Źródło: http://wybierampulawy.pl/program-naprawczy-czy-likwidacyjny/